Instruktioner


Under övningen anländer ni till ett äldreboende när en oväntad händelse inträffar.Övningen består av att ni får se kortare filmer som visar en situation som skapar ett inslag av osäkerhet. Filmen är inte hemsk och det kommer inte att förekomma några plötsliga händelser. Efter varje filmsekvens kommer ni att få en eller två frågor. Frågorna handlar om hur ni uppfattar situation och hur ni skulle agerat utifrån situationen.När ni under filmen får frågorna, försöka att sätta dig in i hur ni skulle ha gjort om detta hänt på er arbetsplats. Vad hade ni gjort? Hur skulle ni ha reagerat och agerat?

Instructions