Om


Utbildningsverktyget är utvecklat som ett resultat av forskningsprojektet Multiorganisatorisk samverkan vid ordinära kriser (MOSAIK). Projektet har finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och genomförts på Risk and Crisis Research Center (RCR), Mittuniversitetet i Östersund. Projektet var treårigt och avslutades våren 2015.

Forskning
Erna Danielsson, Universitetslektor/Docent (projektledare).
Jörgen Sparf, Universitetslektor
Olof Oscarsson, Doktorand
Robin Karlsson, Projektassistent

Systemutvecklare
Joakim Frödin
Stefan Lundmark

Filmproduktion
Ola Sandström, FärgTeve