Hem


I samhället finns organisationer som har mer eller mindre vana att hantera kriser och olyckor, från räddningstjänsten som har detta som sin vardag, till organisationer som kanske aldrig varit utsatta eller inblandade i kriser. Den här övningen riktar sig till olika professionella personer i samhället. Den kan utföras av enskild person eller tillsammans i grupp. Syftet med övningarna är att öka kunskapen om hantering av allvarliga händelser. Detta sker dels genom att få reflektera över sitt eget agerande under kriser, dels genom att få insikt i andra verksamheters förutsättningar och arbetssätt vid hantering av kriser.

I menyn kan ni välja workshop om ni har för avsikt att genomföra övningar i grupp. Där finner ni tips och råd för genomförandet.